Over Marten Randa.

De alchemie tussen kunst en klant.

geschreven door drs M.van Kersbergen t.g.v. 5 jarig bestaan van de  Galerie 

Denkend over het ontstaan van Galerie Marten Randa aan de
Stationsweg in Winschoten, schiet mij onweerstaanbaar een boek te
binnen van de Zuid-Amerikaanse schrijver Paulo Coelho. De titel is
‘De Alchemist’. Kern van dit verhaal is dat ieder mens zijn eigen
‘legende’ moet verwezenlijken. Vrij vertaald betekent in het genoemde
boek legende dat iemand de stem van zijn hart, de zin van zijn
eigen bestaan, moet ontdekken en daaraan vorm geven. De Alchemist
is hier iemand die zijn eigen legende volledig leeft. Daarnaast
beoefent hij vanzelfsprekend de kunst van de alchemie, en dat is
kort samengevat de zoektocht naar de formule om van lood goud te
maken. In geval van Marten Randa en Galerie Marten Randa komen
legende en alchemie samen.
Allereerst is daar de kunstenaar Marten Randa. Alhoewel zijn hele
leven een schilder, bloeit zijn kunst pas echt zo’n vijftien jaar geleden
op en komt tot grote wasdom wanneer hij zich zes jaar geleden
door veranderende omstandigheden volledig kan overgeven aan het
realiseren van zijn eigen ‘legende’.
Een beweging die tot de dag van vandaag doorgaat, want Marten
Randa ziet zichzelf als een kunstenaar die nooit is uit ontwikkeld. De
vormgeving van zijn eigen legende zal nog prachtige kunst opleveren.
Galerie Marten Randa ontstaat uit de behoefte om te delen. Kunst
moet zowel gemaakt als gezien worden en op basis van die waarheid
zag vijf jaar geleden “de Galerie waar schoonheid centraal staat” het
levenslicht.
Met dit motto van de Galerie komt eigenlijk vanzelf de verbinding met
de alchemie naar voren. Als we de speurtocht naar de formule om
van lood goud te maken naar een meer spiritueel-kunstzinnig niveau
tillen, is het precies dát waar het bij Marten Randa en de gelijknamige
Galerie om draait.
Het doel is schoonheid te scheppen uit de alledaagse energie die
altijd overal en bij iedereen aanwezig is. De formules hiervoor zijn
kunstwerken en exposities. Iedere nieuwe creatie, iedere nieuwe
tentoonstelling is in wezen niets anders dan het zoeken naar de
spreuk waardoor lood in goud verandert, een ding een ziel krijgt en
energie schoonheid wordt.

Praktisch gesproken begon die speurtocht vijf jaar geleden met het
tentoonstellen van eigen werk, al snel gevolgd door ‘de verbeelde
stadstuin’ . Dit was het begin van een trits van exposites en andere
activiteiten met een steeds groter aanbod van kunstvormen en
kunstenaars. Veel hiervan is terug te vinden in dit jubileumboek.
De letterlijke betekenis van alchemie komt vermoedelijk van het
Grieks-Arabische woord ‘Al Kimya’ wat zoveel betekent als het
mengsel of het mengen. Bij Galerie Marten Randa vindt het mengen
op drie niveaus plaats. Allereerst door het bijzondere mengsel aan
kunst, kunstvormen en kunstenaars die de Galerie aan zijn publiek wil
laten zien. Ten tweede door het misschien nog wel bontere mengsel
van mensen die de Galerie bezoekt en geniet van de kunst. Zouden
mensen in types te verdelen zijn, dan zijn alle types terug te vinden bij
Galerie Marten Randa. En tot slot; als 1 en 2 met veel passie en zorg
bij elkaar zijn gebracht, ontstaat het juiste mengsel - de (al)chemie
- tussen de kunst die wordt aangeboden en de klant die de Galerie
bezoekt en wellicht de kunst koopt.
En die (al)chemie is de essentie en het unieke van Galerie Marten
Randa. De essentie van iets bevindt zich uit zijn aard altijd in het
centrum en in Galerie Marten Randa staat altijd de schoonheid
centraal. Voor de schoonheid is de Galerie ontstaan en door de
inzet van de liefhebbers van schoonheid tot bloei gebracht. Deze
liefhebbers zijn zowel de houders van de Galerie als de bezoekers
daarvan. Samen vervullen zij de bestemming van de Galerie; het
zichtbaar maken en zien van schoonheid. Galerie Marten Randa is in
die zin nu al legendarisch. En niet alleen in Winschoten.
drs. M.W.A. van Kersbergen